gedegen juridisch advies

Onpartijdig & onafhankelijk advies
Onafhankelijk en onderbouwd advies

Een goed besluit of de beste oplossing

Notariskantoor Hordijk is een betrouwbaar adres voor gedegen juridisch advies. Een notaris beschikt over veel specialistische kennis en wij kunnen onpartijdig en onafhankelijk adviseren. Denk bijvoorbeeld aan kwesties ten aanzien van erfrecht, of advies over trouwen op huwelijkse voorwaarden.

Het notariaat wordt beoefend op basis van onpartijdigheid en onafhankelijkheid. U bent daarmee te allen tijde verzekerd van een goed en betrouwbaar advies. In ingewikkelde, juridische steekspellen kan een onafhankelijk en onderbouwd advies vaak net de doorslag geven om tot een oplossing of besluit te komen.

Bij notariskantoor Hordijk wordt onze expertise ook vaak ingezet wanneer een second opinion wenselijk is.

Juridisch advies
kan rechtsgang voorkomen

In Enschede biedt notariskantoor Hordijk als kantoor deze expertise naast de gebruikelijke notariële dienstverlening. Tijdens adviessessies wordt binnen een conflict de ruimte voor onderhandeling opgezocht en benut.

Onder begeleiding van een onafhankelijke en onpartijdige gesprekspartner kunnen ruziënde partijen zelf naar een oplossing toe werken waarmee alle betrokkenen kunnen leven.

Inschakeling van een onafhankelijke en onpartijdige gesprekspartner kan voorkomen dat conflicten uiteindelijk uitmonden in een dure rechtszaak.