notariskantoor hordijk enschede

Notariële diensten

Notariskantoor Hordijk voert een algemene praktijk. Dit houdt in dat alle notariële diensten worden aangeboden. Meer informatie over onze werkwijze in het algemeen en over onze verschillende expertisegebieden vindt u op deze website.

Hieronder vindt u een overzichtelijke opsomming van de verschillende notariële akten en diensten die we graag in uw opdracht regelen.

Ondernemingsrecht

 • Oprichting BV, NV en andere rechtspersonen
 • Statutenwijzigingen
 • Overnames en fusies
 • Uitgifte, overdracht en certificering van aandelen
 • Reorganisaties

Onroerend goed

 • Aan- en verkoop van particulier en zakelijk onroerend goed
 • Hypotheken
 • Nieuwbouw (projectontwikkeling)
 • Erfpacht
 • Splitsingen in appartements­rechten
 • Aspecten van omzet- en overdrachtsbelasting
 • Verdeling na echtscheiding of
  einde samenwoning
 • Overdracht woning (en/of vermogen) ouders /kinderen
 • Splitsingen met voorlopige kadastrale grenzen
 • Percelen (bouw)grond
 • Overdrachten voor de agrarische praktijk

Personen en familierecht

 • Samenlevingscontracten
 • Huwelijks- en
  partnerschaps­voorwaarden
 • Levenstestamenten
 • Beëindiging geregistreerd partnerschap
 • Testamenten
 • Afhandeling en vereffening van nalatenschappen
 • Verklaringen van erfrecht
 • Schenkingen
 • Codicil
 • Erfbelasting
Inzicht in onze werkzaamheden

Gerichte informatie over onze notariële diensten

Misschien vraagt u zich af: hoe kies ik de notaris die het beste bij mij past? Onze ervaring is dat een persoonlijke aanpak vaak de doorslag geeft bij het maken van uw keuze. Bij notariskantoor Hordijk zijn we maximaal bereikbaar en houden we van korte lijnen, begrijpelijke taal en een prettige verstandhouding met onze cliënten.

We vinden het geen moeite maar een vanzelfsprekendheid om ingewikkeld juridisch jargon in normaal taalgebruik om te zetten. Het is onze professionele taak en genoegen om u van A tot Z zo goed en prettig mogelijk te informeren en te begeleiden.

Klik op onderstaande links voor meer gerichte informatie over onze werkwijze voor elke notariële dienst en voor specifieke notariële diensten:

Brochures KNB

Informatiebrochures van onze beroepsorganisatie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) biedt uitgebreide informatie over allerlei zaken die u bij de notaris regelt.

Hieronder een greep uit enkele brochures die ze aanbieden. 

Staat uw onderwerp er niet bij? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!

Wist u dat…

 • Het ook goed is om zaken vast te leggen als u ongehuwd samenwoont? In een samenlevingscontract legt u alles naar eigen wens vast. Wordt er gedeeld of moeten het inkomen, vermogen en pensioen juist gescheiden worden gehouden? Is het wenselijk om een alimentatieregeling overeen te komen of juist niet?
 • Uw nalatenschap zonder testament na uw overlijden volgens de wet wordt verdeeld onder uw naaste familie? Heeft u andere wensen en wilt u uw erfgenamen fiscaal zo min mogelijk belasten, maak dan een testament en leg uw laatste wil duidelijk en goed vast.
 • Uw notaris u na het overlijden van een dierbare een hoop werk uit handen kan nemen? Dit kan de volledige afwikkeling van een nalatenschap betreffen, of onderdelen daarvan. Bijvoorbeeld het opstellen van een verklaring van erfrecht of het verzorgen van de erfbelastingaangifte. De notaris is dé expert op dit gebied.
 • De notaris bij onenigheid tussen erfgenamen de aangewezen persoon is om u bij te staan? Als onafhankelijke en onpartijdige professional is de notaris bij uitstek in staat om alles in goede banen te leiden en tot een bevredigende oplossing te komen.
 • De rechtbank de notaris kan benoemen tot ‘vereffenaar’ bij onbeheerde nalatenschappen of nalatenschappen waarin zich grote schulden bevinden. Notariskantoor Hordijk heeft ruime ervaring in de afwikkeling van dit soort complexe nalatenschappen.
 • U zich bij Notariskantoor Hordijk als adviseur kunt laten bijstaan wanneer u een huis wilt kopen. Zo voorkomt u dure fouten, zoals de misvatting dat een voorlopig koopcontract (nog) niet bindend is. De afspraken die daarin staan, zijn wel degelijk definitief. Laat u daarom vooraf goed informeren. Wij zijn u hierbij graag behulpzaam.
 • Het raadzaam is na te denken over wie uw belangen behartigt wanneer u ziek wordt of voor lange(re) tijd in het buitenland verblijft? In deze gevallen neemt de kans toe dat u afhankelijk wordt van anderen. Neem tijdig de regie in eigen handen en laat alles overeenkomstig uw wensen en behoeften door de notaris vastleggen.